Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Koren
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Onze begraafplaats is een zogenaamde “bijzondere begraafplaats”, dit komt voort uit het feit dat op onze begraafplaats uitsluitend mensen begraven kunnen worden die in onze parochieadministratie zijn ingeschreven, behoudens uitzonderingsgevallen; in dit geval beslist het parochiebestuur of de overledene begraven kan worden op ons parochie kerkhof.

 

Begraafplaats reglement van de St. Georgius parochie te Spierdijk

Inhoud

 

 

 

I.        Algemene Bepalingen                                                                                

II.      Het vestigen van het grafrecht                                                       

III.    Het verlengen van grafrechten                                                      

IV.    Einde van de grafrechten                                                                   

V.      Indeling van een begraafplaats en onderscheid van de graven                  

VI.     Asbussen                                                                                             

VII.   Graftekens en grafbeplantingen                                                         

VIII.  Tarieven en onderhoud                                                                       

IX.     Overgangsbepaling                                                                                     

X.     Slotbepaling                                                                                       

 

Bijlage 1: model ´Grafakte'voor een particulier graf
Bijlage 2: model ´Grafakte voor een plaats in een algemeen graf´
Bijlage 3: model ´Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen´
 

 

Hier kunt u het hele regelement bekijken in PDF

Top