Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Koren
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

De parochieraad vergadert eens in de twee maanden.

Als U vragen, suggesties, op of aanmerkingen heeft,

kunt u deze schriftelijk in de brievenbus van dr. Bloemstraat 1 deponeren. Of door mailen.

In de eerst volgende vergadering worden ze dan besproken.

 

Pastor

 

 

Pastor

 

Alvaro Rodriquez Luque

alvarodriquezlique@gmail.com

 

Bert Glorie

pastorbert@sintvictorparochie.nl

 

 

 06 87375420

 

 

 0226 451203

   

Pastor 

Anne-Marie van Straaten

anne-marievanstraaten@ziggo.nl

 06-22759461
Parochieraad   

Vice-voorzitter/ 

  Zuidermeer

Koos Otten   

                       

 

 

Secretaresse 

 Mieke Schouten

 

Administrator

Arie Vriend                                            

 

Notuliste

Els Nootebos-Besseling

 

Kinderliturgie 

Jacqueline van Kampen-Vlaar       

 

Wijkcontacten        

Marjo Blankendaal-van Kampen 

 

Jongerenpastoraat

Carlo Laan

 

Kerkhof en Gebouw

Jan Groot 
Pastoraat/vieren/regio

Jos van Straalen

 

Zuidermeer

Zuidermeer

Ans Kenter 

Koos Molenaar

 

 

Spoed   

 

06 57165628

 

 e mail: kerkspierdijk@gmail.com

 

 
   
   
 Regiobestuur De Waterkant  
   
 Voorzitter  pastor Alvaro Rodriquez 06 87376420
 vice voorzitter pastor Bert Glorie 0226 451203
 secretaresse

 vacant

 
 penningmeester  vacant 
   
   

pastoraatsgroep

 

Anne-Marie van Straaten

Marjo Blankendaal

Jacqueline van Kampen

Carlo Laan

Koos Molenaar

Jos van Straalen

 

 

 

                               

Begrafenisvereniging sint Jozef   www.begrafenisverenigingstjozefspierdijk.nl

uitvaartleider Bram Blaauw     www.bramblaauwuitvaartverzorging.nl  06-41680634

uitvaartbegeleiding Mara Punt-de Vries  www.uitvaartbegeleidingmara.nl   06-42086022

 

      leden van de begrafenisvereniging dienen altijd eerst contact op te nemen met de uitvaartleider               

                       

                                                     

 

                                                                                         

Top