Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

 

Administratie

voor het opgeven van uw intenties, of zomaar een bezoekje en een praatje, kunt u terecht op dinsdagmorgen in de kantoorruimte op dinsdagmorgen tussen half tien en half twaalf.

Afwisselend bemensen Els Nootebos, Mieke Schouten en Els de Boer het secretariaat.

 

Accolieten

Accolieten zijn volwassen misdienaars die worden ingezet bij een uitvaart en soms ook op hoogtijdagen in de kerk. 

We hebben er een aantal, maar nog een paar erbij zou fijn zijn ,want soms heb je er meerdere per dag nodig.

  

Avondwake

Het afscheid van onze dierbaren is voor een ieder een aangrijpend moment.

tijdens de avondwake staan we stil bij het leven van onze dierbare.

Wat hij/zij voor ons heeft betekend.

In onze parochie hebben we de beschikking over toegewijde voorgangers om vorm en inhoud te geven aan dit afscheid.

 

Bloemsiergroep 

Deze groep, geheel uit dames bestaand, verzorgt via een rooster, de bloemversiering in de kerk.

Op hoogtij dagen pakken ze extra uit, zoals Kerstmis, dan wordt er een dag uitgetrokken om gezamelijk de hele kerkruimte in de Kestsfeer te brengen.

 

Collectanten  

Als collectant ben je ongeveer 1 keer in de 6 weken aan de beurt. Dit gebeurt via een rooster. Op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagmorgen om 10.00 uur   Je loop met zijn tweetjes. Na de viering wordt er in de pastorie met de dienstdoenden koffiegedronken en het geld wordt opgeruimd.

 

Dopen

Het sacrament waarmee mensen toetreden tot de grote groep van gelovigen.

Meestal is dat in het eerste levensjaar, maar dat is geen vereiste.

in overleg met de doopouders wordt het meest gunstige moment gekozen.

Dit kan met meerdere tegelijk,

aar ook elke doop apart is de moeite waard om er tijd en aandacht aan te besteden.

meestal wordt de doop toegedient door pastor Nico Knol.

 

Eerste Communie

Wij bereiden de kinderen van groep 4 voor op hun Eerste Heilige Communie.

samen met kinderen uit andere parochies in onze regio.

De 6 lessen uit de projectmap geven wij na schooltijd.

Daarnaast hebben we een speurtocht door de kerk en we hopen bij een doopviering aanwezig te mogen zijn.

We gaan met de kinderen en de voorganger de week voor de Eerste Communie 2 keer oefenen in de kerk, zodat ze precies weten wat er allemaal gebeuren gaat.

We proberen er voor de kinderen een leuke en goede voorbereiding van te maken.

 

Regiobestuur

Onze parochie maakt deel uit van de personele unie "de Waterkant"

Voorzitter van het regiobestuur is pastor Nico Knol.

het dagelijksbestuur bestaat verder uit en vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Elke parochie van het samenwerkingsverband heeft een vertegenwoordiger in het bestuur.

Regiobestuur

 

Parochieraad      klik hier

 

Pastoraatsgroep

de pastoraatsgroep staat onze pastor Anne-Marie van Straaten bij met raad en daad.

pastooraatsgroep

 

Kerkwerksters  

Op het moment zijn er 9 groepen dames actief als kerkwerksters. Zij komen iedere 14 dagen een keertje in de kerk om te stoffen en te zuigen , en wat er alzo meer gepoetst en gelapt moet worden.

Een keer per jaar hebben ze een avond waar ze bij elkaar komen om onder het genot van wat lekkers en een borreltje bij te praten over de werkzaamheden in ons kerkgebouw, altijd gezellig en leerzaam.Ook wordt er ieder jaar vlak voor kerstmis door een groep dames het  koper en zilver gepoetst  De lijst met de werkdatums van de groepen staat in het begin van het nieuwe jaar ook in de dorpsbanier.

 

Koren    klik hier

 

Kosters   

De Koster, gastheer/gastvrouw

Als gastheer/gastvrouw van het kerkgebouw, heeft de koster een veelomvattende taak.

Het kerkgebouw is de ontmoetingsplek, de verblijfplaats van God EN de Mensen.

Naast de zorg om het gebouw en de inventaris, heeft de koster m/v tot taak om door zijn gelovige houding en stijlvol optreden, bij te dragen tot het ervaren, het voelbaar maken van de aanwezigheid van God, de 'Onzienbare'.

Daarnaast is hij/zij degene die alle taken uit dient te voeren, die tot een goed gastheer/gastvrouw-zijn behoren. En wel voor allen die er komen om in korte of langere tijd kennis te nemen van het gebouw en de inventaris, in het bijzonder voor degenen die er samenkomen om God en elkaar te ontmoeten en vooral om hen die komen om samen te vieren.

 

Lectoren 

Lectoren zijn toegewijde vrijwilligers die de voorganger assisteren bij de vieringen.

Als vertegenwoordiger van de eigen gemeenschap, lezen uit de schrift.

 

Liturgiegroep

Verzorgt o.a. de vieringen met allerzielen en oudjaarsavond.

 

Misdienaars   

Als misdienaar ben je ongeveer 1 keer in de 8 weken aan de beurt om te assisteren tijdens een viering. Dit kan bij een geestelijke ( pastoor) of bij een lekenvoor-ganger/ster. Je krijgt een rooster waarop staat wanneer het jou beurt is. Je doet het altijd met zijn tweetjes. De vieringen zijn op de zondagmorgen om 10.00 uur of op zaterdagavond  om 19.00 uur. Er is een lijst wat er zoal moet gebeuren tijdens de vieringen.

Na de viering is er wat lekkers voor je.

 

PCI

De Parochiële Caritasinstelling kortweg P.C. I.  biedt ondersteuning in financiële noodsituaties.

Het gaat om kleinschalige hulp, waarin b.v. bijzondere bijstand niet voorziet.

Zij ondersteunt ook het werk van de plaatselijke “Zonnebloem”  en vele anderen.

Verder beheert de P.C. I.  het “Lourdersfons”. Uit dit fonds kan iemand van de  parochiegemeenschap,

Die graag naar de bedevaartplaats Lourders wil, financieel ondersteunt worden.

De P.C. I. draagt ook geldelijk bij aan de Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken.

Deze hulp kan heel verschillend van aard zijn.

 

Het bestuur van de P.C.I. van de St. Georgius parochie bestaat uit 

                                

                                   Mevr. Liesbeth Ruiter – Klaver

                                   Dhr. Peter Paauw

                                   dhr. Pascal Steur

                                   mevr. Marieke Snoek-Buis

                                   mevr. Angelique Steur

 

 

Tuinmannen 

De oprichting van deze club geschiede mede door inbreng van Jan Groot en Kees Smit [ uitvaartverzorger].

Ze hadden in het begin van de samenwerking [ delvers en uitvaartverzorging ] een maal per jaar een overleg met het bestuur afdeling kerkhofzaken.

Kees kwam met een voorbeeld van andere kerkhoven en dat daar vrijwilligers voor het onderhoud zorgden.

Pastoor Koning was in die tijd hoofd van onze kerk, en dacht via een oproep in het dorpsbanier dat hij aan genoeg vrijwilligers kon komen wat erg tegen viel.

Kees en Jan hebben toen een lijst met namen gemaakt van mannen die in de vut liepen of jonge AOW’ers en die persoonlijk benaderd

Ze zijn in de zomer van 1998 begonnen met vier ploegjes van vier man met Jan en Kees als regelneven en Sjaak Laan is jaren ons aanspreekpunt geweest

Nog wel leuk te vermelden, het eerste gereedschap kwam als gift van Leekerweide omdat daar de vaste tuinman wegging en het tuinwerk daar werd uitbesteed.

De tuinmedewerkers komen elke donderdagochtend bijeen om het kerkhof en de tuin rond de pastorie in orde te maken.

We hebben nog jaarlijks een medewerkeravond in september en bespreken onder het genot van een borrel en een hapje de komende en gedane klussen op het kerkhof en pastorietuin.

We hebben nu vier ploegen van vijf man per ploeg.   Mochten er vrijwilligers zijn die mee willen werken op en rond het kerkhof horen we het graag.

 

 

Voorgangers

tijdens de vieringen kunt u verschillende voorgangers ontmoeten.

naast de pastores van het team; pastor Anne-Marie van Straaten, pastor Bert Glorie, pastor Alvaro Rodriquez Lique en pastoor Noco Knol, zijn er voorgangers vanuit onze eigen gemeenschap; Marjo Blankendaal,

Koos Molenaar, Thomas Laan en Jos van Straalen.

Daar naast zijn er in de andere parochies van de regio nog meer voorgangers actief die zo nu en dan regiobreed voor gaan.

 

Vormen

Leerlingen van groep 8 van de basisschool zijn in de gelegenheid om samen met jongeren uit andere parochies van de regio verder te groeien in in de geloofsopvoeding.

Inhoud geven aan wat gelovig zijn eigelijk voor ons betekent.

Aan de hand van een project trekken de kinderen samen op, gaan met elkaar naar de Bavodag in Haarlem.

Er komen sprekers en er wordt stage gelopen bij maatschappelijke instellingen.

 

 

Wijkcontact

De wijkcontact groep bestaat uit 8 dames.

Coördinatie  mjm_blankendaal@zonnet.nl    

Marjo Blankendaal     Tel. 561995            wijk  Noord-Spierdijkerweg                                                

Els de Boer                  Tel. 561991             wijk  Dr.Bloemstraat / 

                                                                             Korte Verlaatsweg                           

Annie Pronk                Tel. 563175             wijk  Bobeldijk                                                                   

Annelies  Oud             Tel. 551931              wijk  Pieterkoppesstraat                                                     

Anneriet Duijn            Tel. 06-24202257   wijk  Beemd / Wezenweid                                                   

Jo Gieling                    Tel. 561389             wijk  Verlaatsweg / Wogmeer                                            

Vroon  Snoek               Tel. 561875             wijk  v.a. de stoplichten De Buurt /

                                                                              zorgcentrum De Oever    

Gerda Laan                  Tel. 561509            wijk  v.a. de stoplichten Zuid-Spierdijkerweg /

                                                                             Landrust        

 

Ze geven aandacht in de wijk bij een verhuizing, geboorte, ziekte of overlijden.

Zo blijft ook de kerkadministratie actueel.

Ook zorgen zij voor de verspreiding van post, zoals bijvoorbeeld met de kerkbalans.

En natuurlijk kunt u ook contact met ze opnemen voor al uw vragen over onze parochie.

 

Top