Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Koren
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de tien parochiekerken.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

 

 

 Dominicushuis 31 maart 2022 

Beste parochianen van regio De Waterkant… 

Een voorlees brief van een pastoor, u voelt dan wel aan dat er dan iets belangrijks gaat worden meegedeeld.  

Vorig jaar polste de bisschop of ik bereid zou zijn om na de grote ‘klus’ van 9 en later 11 parochies bij elkaar te brengen onder een nieuwe bestuursstructuur 

en na bijna 11 jaar pastoraat in Westfriesland een nieuwe benoeming te accepteren.  In Juli dit jaar zouden er vacatures in ons bisdom ontstaan waar hij passende pastores voor zocht. Een van die vacatures is in de grote en ook actieve parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam-Noord.  

Omdat er meerdere pastoors betrokken zijn bij deze vacatures en om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg bedenktijd zou krijgen moest ik er tot deze week  het zwijgen toe doen.  Dat was moeilijk want ondertussen gebeurde er van alles in onze regio en ging het pastorale werk gewoon door. 

Ik heb nog niet de leeftijd om hier tot aan m’n pensioen te blijven, daarbij  – omdat er in onze kerk nog steeds gekozen wordt voor mannelijke gewijde ambtsdragers – is het zoeken naar een pastoor die past bij een grote parochie een hele puzzel. 

Na bedenktijd en overleg en een aantal gesprekken met degene die ik zou mogen opvolgen heb ik besloten om de nieuwe benoeming te accepteren. 

Of er voor mij nog een opvolger komt is onzeker. Gelukkig zijn er hier veel mensen met kennis van zaken die onze parochies en het pastoraat blijven dragen. … maar weet dit wel, onze pastores kunnen hun zending alleen waarmaken als jullie hen – net zoals bij mij - goed ondersteunen en samenwerken met de buurt parochies. 

De komende tijd zal ik besteden aan het afronden van mijn taken en het overdragen van pastorale zaken aan het pastoraatteam van De Goorn en het pastoresteam.  En dan komt er dat onvermijdelijk moment van de laatste viering….   dat zal zijn in het weekend van 18 en 19 juni ….

Ik heb er tegenop gezien om jullie dit bekend te maken – We hebben samen zoveel bereikt en Gods Rijk is goed te proeven hier. 

Met name wil ik hier Jan Wijnker noemen, Jose van Leerdam en Adri Vlaar de mensen van het voormalig dagelijks bestuur die samen met de bestuursleden van onze parochies en de pastores geschiedenis hebben geschreven en ervoor hebben gezorgd dat ‘dat gekke volk daar’ niet beperkt is gebleven tot alleen de Goornse parochie….

Nu al wil ik jullie allemaal en m’n collega’s duizend maal dankzeggen omdat je mij de kans gaf jullie pastoor en collega te worden en te zijn.  

Nog één vraag…. breng me na 1 juli niet verlegenheid om me te vragen voor een doopsel, huwelijk of uitvaart. Het is beter gelijk maar duidelijk te zijn. 

En nu… even bijkomen van dit bericht… 

Hartelijke groeten van mij

pastor Nico. 

Top