Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Koren
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de tien parochiekerken.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

 

 We schrijven geschiedenis…. 

Op woensdag 27 oktober kwamen de samenwerkende parochieraadsleden van Spierdijk en Zuidermeer samen om te praten over de uitkomsten van de openbare parochieavond in Zuidermeer van 11 oktober dit jaar.

Op die avond werd duidelijk dat het zelfstandig verder gaan van de parochie niet langer haalbaar is en het goed is om de parochies van Spierdijk en Zuidermeer beiden open te breken om tot één nieuwe parochie te worden samengesmeed.

Samenwerking was er al langer, pastorale zorg en de voorbereiding van eerste communie en vormsel, als ook andere bijzondere vieringen zorgden voor een goede sfeer tussen onderlinge parochies. Ook de overgebleven leden van de parochieraad vergaderden al een paar jaar samen met de parochieraad van Spierdijk. 

Pastor Nico heeft namens de samenwerkende parochieraad en het parochiebestuur een brief geschreven aan de bisschop waarin hij de ontwikkelingen van de parochie vanaf de stichting tot op vandaag beschreven heeft en vraagt om beide parochies in een fusie te verenigen. Beide parochies worden voor deze gelegenheid als het ware ‘opengebroken’ om tot één te worden samengevoegd. In de parochieraad is grote bereidwilligheid om in Zuidermeer bij de grote feestdagen en voor uitvaarten in het kerkje een dienst te verzorgen. De reguliere vieringen echter zullen worden afgebouwd in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Het kerkhof blijft gewoon in gebruik en wat de ‘Zuidermeerders’ aan financiële waarde hebben samengebracht zal evenals de financiële waarde die de ‘Spierdijkers’ bij elkaar hebben gebracht voor alle parochianen ten goede komen. Daarmee wordt de pastorale zorg gewaarborgd, worden kerk en Lourdeskapel onderhouden als ook dat wat er aan tuinen en kerkhoven is. De pastoraatsgroep zal samen met pastor Anne-Marie zorg blijven dragen voor allen die het nodig hebben, dus of je nu in  Zuidermeer woont in Spierdijk of in de buurt, iedereen kan een beroep doen op deze mensen.

Wanneer de bisschop de officiële datum van fusie bepaalt, zullen wij u daarvan weer op de hoogte stellen. 

De parochianen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Zuidermeer, gaan dan automatisch over naar de nieuwe parochie.

Zo mogelijk kunnen ze ook kiezen voor een andere parochie, maar moeten daarvoor wel zelf actie ondernemen.

Pastor Nico Knol

 

Binnenkort gaat Write for Rights weer van start! 

Het is weer tijd voor het grootste mensenrechtenevenement ter wereld! Tijdens Write for Rights komen we 11 december in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. We sturen honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes.Activisten komen vrij, onrecht stopt.

Dit jaar voeren we opnieuw actie. Doe je ook mee?

zaterdag 11 december 14.00 uur tot 16.00 uur

Top