Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de tien parochiekerken.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

Als kerk willen wij altijd een luistert oor bieden voor iedereen die daar behoeft aan heeft.

niet elke keer gaat ons dat goed af.

Toch willen we er zijn voor ieder die zijn of haar verhaal kwijt wil.

omzien naar elkaar is een van de kerntaken voor ons als kerk.

wij zien u graag in een simpele ontmoeting, in een gesprek.

Als u daar behoeft aan heeft kunt u dit door een briefje of belletje kenbaar maken.

 

 GEEF VOOR JE KERK  / Kerk zijn we samen

Onze kerk is nog steeds een plek waar we regelmatig mogen samenkomen. 

Het is fijn om de gezamenlijke betrokkenheid te ervaren.

Onze kerk, het gebouw, de gemeenschap.

Verbonden met elkaar, zorgend voor elkaar.

De plek waar we samen mogen komen om met elkaar vreugde en verdriet te delen.

Met veel steun van zovelen hebben we veel voor elkaar gekregen.

Hartelijk dank daar voor!

Veel tijd en energie is er gestoken om op de nabije toekomst te zijn voorbereid.

Graag doen een beroep op u om die toekomst veilig te stellen.

Steunt u de actie Kerkbalans? Hartelijk dank!

 

TUSSEN WIJDING EN ZILVER….

Rond de 70 personen waren er bij de eerste bijeenkomst in de serie ‘Tussen wijding en zilver’ in Wognum, waar mgr.Hendriks sprak over Kerk en haar Toekomst. 

Een mooie avond met vele herkenning en wat uitdagingen voor onze kerk om meer gastvrij te worden en meer aan de weg te timmeren. 

Op 11 Maart aanstaande is de 2e avond en komen er twee jonge Dominicanen uit Rotterdam om te vertellen over hun pioneeravontuur in de grote Havenstad. Een groep van 5 jonge kerels is daar begonnen het Dominicaans leven, na jaren van sluimerend bestaan weer op te bouwen..

Omdat de parochie in De Goorn 397 jaar door de Dominicanen is voorzien van paters die de parochie organiseerden – en deze parochie nog steeds grote symatie heeft voor deze kloosterorde – willen we deze avond daar organiseren. 

U bent van harte welkom vanaf 19:45 uur. Dan is de inloop met koffie en thee. Om 20:00 uur beginnen de broeders met hun verhaal. Na hun verhaal is gelegenheid tot vragen stellen en bieden wij u een borreltje aan. 

Wij hopen dat velen uit de regio de gelegenheid nemen om naar deze avond te komen om zo weer een stap dichterbij de feestelijke Juni maand te maken waarin diaken Bert Glorie zijn priesterwijding zal ontvangen en pastor Nico z’n zilveren priesterjubileum mag vieren. 

Met vriendelijke groeten 

het pastores team van regio De Waterkant

 

  Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst.

De wereld groeit als we delen.


   VASTENACTIE 2020

 

12 April is het pas Pasen. De paaseieren en – hazen zijn al volop verkrijgbaar, maar voorafgaande aan dit mooie feest is er de Vastentijd.

De VASTENACTIE geeft je de mogelijkheid om wat voor de mensen in de ontwikkelingslanden te kunnen betekenen.

Dit jaar staat de campagne VASTENACTIE in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk en leven ondanks hun baan in bittere armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Tegenwoordig gaat 90% van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool, maar alleen basisonderwijs is niet voldoende om een goede baan te vinden.

In 2020 zet VASTENACTIE zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden en ondersteunen ook mensen, specifiek ook meisjes en vrouwen, bij het opzetten van een eigen onderneming zodat zij zichzelf en hun gezin beter kunnen onderhouden.

In onze regio heeft de MOV( Missie, Ontwikkeling en Vrede) Obdam samen met Stichting Step One, de handen ineen geslagen. Step One , is begin 2013 opgericht door Ellard Kootker en Kees Monfrooij om gelden beschikbaar te stellen om scholen te kunnen bouwen.

Nu staat in Tanzania een vakschool in de steigers voor een opleiding tot timmerman, boer, elektricien of kleermaker.

Helaas is Ellard september 2014 op het voetbalveld van Victoria O overleden ten gevolge van een aangeboren hartafwijking, maar zijn werk wordt voortgezet en zijn levensmotto:

DE WERELD IS ER NIET VOOR MIJ, MAAR IK BEN ER VOOR DE WERELD, zal nooit worden vergeten.

Alle parochies uit de regio DE Waterkant willen dit project helpen doen slagen. Als MOV, Step One of werkgroepen VASTENACTIE hopen wij dat uw financiële steun via de actie in Obdam of via de vastenzakjes die in alle parochies beschikbaar zijn of door collectanten bij u worden bezorgd voldoende geld oplevert om voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk te maken voor mensen in Tanzania of welk ontwikkelingsland dan ook. Hou de slogan: DE WERELD IS ER NIET VOOR MIJ, MAAR…….

hoog in het vaandel.

Zaterdag14 maart, is er tijdens de viering een presentatie van de projecten van Step-One

KINDERKOOR IN OPRICHTING

dinsdag 12 november zal de eerste repetitie van het kinderkoor zijn1

Er zijn voldoede aanmeldigen om van start te gaan1

Het koor zal voorlopig op projectmatige wijze fuctioneren.

te beginnen op 24 december, de kerstviering in De Oever om 15.00uur.

Margreth Koning zal met de kinderen de liederen instuderen.

Daarbij begeleid ze zelf het koor met haar gitaar.

Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen bij.

Iedereen is van harte welkom.

 

Voedselbank West-Friesland

De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede.

Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen (tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien in een dagelijkse maaltijd.

Het weekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp.

Als parochie ondersteunen we dit werk.

Bij elke weekendviering heeft u de gelegenheid om hierin bij te dragen d.m.v. houdbare levensmiddelen.

elke maand zal de voedselbank u vragen om een speciale artikelen.

 

kerkwerksters

dat zijn de dames die met elkaar zorgen dat de kerk er weer elke keer netjes en verzorgd uit ziet.

de verbouwing van de kerk nadert zijn einde, bijna alles staat waar het mag staan.

De nieuwe vloerbedekking is een mooie afwerking van het geheel.

Graag willen we het zo lang mogelijk mooi houden.

De verschillende groepen van kerkwerksters kunnen versterking gebruiken.

Vijf of zes keer in het jaar gezellig met elkaar de kerkruimte aan kant werken.

Wie zich wil aansluiten kan zich melden bij het secretariaat.

 

 

Schipper Oosterkerkprijs

Zaterdagmiddag 16 februari werd in de Oosterkerk aan het Groote Oost in Hoorn de Schipper Oosterkerkprijs uitgereikt.

De prijs ingesteld voor personen of instanties die zich inzetten voor het religieus erfgoed.

De lef en doorzettingsvermogen waarmee wij in Spierdijk het gezondheidscentrum hebben gerealiseerd is opgevallen in de regio en daarbuiten.

We hebben ons ingezet om de kerk als beeldbepalend pand te behouden voor onze gemeenschap.

Een krimpend kerkbezoek vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

Het multifuctioneel gebruik geeft de kosten van onderhoud een veel groter draagvlak.

Een waardig gebruik van de kerkruimte is voor de toekomst gewaarborgd.

Deze keer mochten wij als Spierdijker gemeenschap de prijs ontvangen.

Een wisseltrofee met de heel toepasselijke oorspronkelijke naam "recht door zee"

Met daarbij een oorkonde om een mooie plek te geven.

Een grote waardering voor de tomeloze inzet van zoveel vrijwilligers.

Mede door deze vrijwilligers is er een prachtig gezondheidscentrum gerealiseerd.

Heel veel dank aan hen allen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top