Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

 

16 april 2018

De actie Kerkbalans heeft heeft tot nog toe 8921,50 euro opgebracht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

 Vastenactie 2018

 

Even minderen .Voor een ander.

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie was een initiatief van het Nederlands episcopaat onder leiding van kardinaal Alfrink in 1961, in navolging van buitenlandse voorbeelden, zoals de Duitse Miserior-actie.

De Vastenactie kwam niet in de plaats van bestaande missieactiviteiten, maar was een extra geldinzameling voor het lenigen van acute noden in bisdommen in ontwikkelingslanden. Nog belangrijker was het stimuleren van een geest van onthechting en offervaardigheid in een tijd met steeds meer welvaart en stijgende bewapeningsuitgaven. Na het wegvallen van de precieze vastenvoorschriften wilden de bisschoppen leiding geven aan een nieuwe, meer concrete invulling van de geest van inkeer, versobering en naastenliefde. De bedoeling was pastoraal, de opbrengst een gevolg daarvan, maar niet het eerste doel. 

Komende week kunt u weer de bekende vastenzakjes in uw brievenbus verwachten.

In de bijgeleverde folder kunt u meer lezen over het doel van dit jaar.

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). 

De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Dit jaar worden de vastenzakjes niet bij u opgehaald.

U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Vastenactie.

 

REKENING NL21 INGB0000005850

Ook kunt u uw bijdrage deponeren in het bekende offerblok in de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Vastenactie; www.vastenactie.nl 

 

Palmpasen, een stok, een broodhaan en fruit.

Is dat alles? Nee er komt nog veel meer bij kijken.

Ook veel inzet en plezier om samen de palmpasenstokken te maken.

En daarbij snoep, versiering en aandacht voor onze naaste.

Vrijdagmiddag 23 maart na schooltijd worden de stokken versiert en vol gehangen.

Zaterdag 24 maart wordt het resultaat getoond in de viering.

 

Daarna mogen de kinderen de Palmpasenstok naar iemand brengen waarvan ze denken dat die de aandacht en lekkernijen verdient.

   

 

Witte Donderdag 29 maart

Live mee-kijken naar The Passion op groot scherm.

De achte editie van The Passion vindt plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de eigentijdse vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdrieten en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar heeft The Passion het thema “ik zie jou.”

De rolverdeling is dit jaar;   Jezus; Tommy Cristiaan, Maria; Glennis Grace, Petrus; Brainpower, Judas; Jeangu Macrooy, Pilatus Arian Ederveen, verteller; Noraly Beyer, verslaggever; Bert van Leeuwen apostelen; Anne-Mar Zwart, Niek Roozen, Jayh Jawson, Levi van Kempen, Soraya Tjin, Paul Rabbering, Frank van ’t Hof, Giefa Sparkle, Don Ceder.

Met elkaar en solo worden o.a. de volgende liederen gezongen; Ik mis je zo graag, Huil nou, Wie, Ik leef mijn leven.

Aanvang van de uitzending 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur.

Wij hopen op een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.

www.thepassion.nl 

 

Vrijdag 6 april concert van fanfarekorps Accordando.

Na het succes van het Maestroconcert in 2016 en de medewerking aan de vieringen in onze parochiekerk, komt Accordando voor een concert op vrijdagavond 6 april.

Een aantal bekende zangers uit onze omgeving zullen hun medewerking geven.

Er zullen een aantal akoestische maatregelen worden getroffen om het volume iets te temperen.

De toegang is gratis, maar Accordando hoopt op een vrijwillige bijdrage voor de inkomsten. 

Meer informatie vindt op de website van Accordando www.fanfareaccordando.nl en in het artikel van Accordando in deze Dorpsbanier.

 

Projectkoor uit Edam op zaterdagavond 7 april , missa Festiva van John Leavitt 

Wie weet nog van Missa in Mysterium, de mis geschreven door Herman Finkers?

Een projectkoor, met als basis de Nicolaaskerk in Edam, heeft al weer wat jaren geleden hun medewerking gegeven aan de opluistering van een viering bij ons in de kerk.

Afgelopen Kerstmis heeft dit koor o.l.v. Joep van der Oord weer een nieuwe project ingestudeerd.

Missa Festiva is een levendig muziekstuk van de componist John Leavitt.

Als je op Youtube zoekt vindt je meestal een uitvoering compleet met strijkers en alles er op en er aan.

Om het zo uit te voeren wordt het wel erg kostbaar, met begeleiding van een piano komt het zestig mensen! tellende koor ook goed uit de verf.

Voorganger in de viering is pastor Nico Knol.

Na afloop vraagt het koor een bijdrage om de onkosten te bestrijden.

 

 Kerkbalans 2018

“Geef voor je kerk”

Wie van ver komt, kan de kerktoren zien, als baken in het landschap.

Het is thuiskomen als de toren weer in zicht is.

Onze kerk, nog steeds het hart van de gemeenschap.

Ook juist door de realisatie van de huisartsenpost en het gezondheidscentrum.

Een monumentaal pand met allure.

Juist door de huisartsenpost en het gezondheidscentrum is het voortbestaan beter gewaarborgd.

We hebben ons de laatste tijd volop ingezet voor realisatie van beide projecten.

Nu zijn we toe aan achterstallig onderhoud.

Bij de kachel is het dak lek en ook de torenspits moet ook aangepakt worden.

In onze kerkruimte hebben we al het een en ander verandert.

 

Ons monumentale Ypma-orgel heeft een prominente plaats gekregen op een nieuw orgelbalkon.

Een goeie trap en balustrade moeten daar nog bij komen.

De deuren van de biechtstoel zijn opgeknapt en blijven dienst doen,

maar nu als toegangsdeuren voor de kerkruimte.

De zijaltaren zijn voorzien van een nieuwe laklaag.

Er is een andere altaartafel gekomen.

Zo wordt in stappen het hele interieur van de kerk aangepakt,

om meer rust en harmonie te creëren.

Het blijft interessant om de kerkruimte te bezoeken,

want zo nu en dan veranderd er weer wat.

Nu alle activiteiten die eerst in de pastorie waren in de kantoorruimte samenkomen,

vraagt dit ook om een aanpassing en een opknapbeurt.

 

Ons kerkgebouw blijft ondanks alle veranderingen,

een plek waar we nog steeds samen mogen komen.

Op mooie momenten, om samen te vieren.

Om stil te staan bij  droevige momenten.

Een plek om te luisteren, te ontmoeten.

Waar we elkaar steunen en bemoedigen.

Een plaats waar we God mogen vermoeden en ontmoeten.

 

Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans is van harte welkom!

 

 

27 januari Vrienden van het Gregoriaans

Zaterdagavond 27 januari komen de vrienden van het Gregoriaans weer naar Spierdijk.

Ze zullen de viering opluisteren met de vertrouwde gezangen.

De term gregoriaans is een verwijzing naar paus en kerkvader Gregorius I de Grote (r. 590-604) 

De gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk

De term gregoriaans (carmen gregorium) wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie. Gregoriaanse muziek wordt voornamelijk gekenmerkt door éénstemmigheid en  door een vrij ritme.

Voorganger in deze viering is Marjo Blankendaal.


 

Vrijwilligersavond 20 januari 2018


Zaterdag 20 januari j.l. was er de vrijwilligersavond.

Zoals gebruikelijk wordt een vrijwilliger in het zonnetje gezet.

Het zal niet veel mensen verbazen dat dit Jaap Nootebos is geworden.

Als parochieraad zijn we heel blij met Jaap.

Als rechterhand van Jan Groot heeft hij heel veel gedaan rond de verbouwing van onze kerkruimte.

Het verwijderen van de kerkbanken en vloerbedekking, het demonteren en weer opbouwen van het orgel,

Veel van deze werkzaamheden werden gedaan door vrijwilligers.

Jaap Nootebos regelde al de vrijwilligers en was bijna elke keer ook actief bezig.

Samen met Jan heeft hij ook veel werk verzet. Daarnaast is hij ook collectant bij bijna elke avondwake en ook draait hij mee in het rooster voor de weekenden.

Met uitvaarten kan je hem tegenkomen als drager of assistent van uitvaartleider Bram Blaauw.

Daarnaast zet Jaap de vuilnisbakken aan de weg en regelt hij de recycling van de elektrische apparaten.

Kortom, Jaap heeft het dik verdient om samen met Els in het zonnetje te worden gezet.

Onder aanwezigheid van hun dochters heeft Jaap de oorkonde voor de vrijwilliger van het jaar ontvangen.

Wij kunnen niet zonder deze kanjers.

Jaap, hartelijk dank voor alles wat je doe voor onze gemeenschap!

 

 

 

 

 

Top