Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de tien parochiekerken.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

Als kerk willen wij altijd een luistert oor bieden voor iedereen die daar behoeft aan heeft.

niet elke keer gaat ons dat goed af.

Toch willen we er zijn voor ieder die zijn of haar verhaal kwijt wil.

omzien naar elkaar is een van de kerntaken voor ons als kerk.

wij zien u graag in een simpele ontmoeting, in een gesprek.

Als u daar behoeft aan heeft kunt u dit door een briefje of belletje kenbaar maken.

 

KINDERKOOR IN OPRICHTING

dinsdag 12 november zal de eerste repetitie van het kinderkoor zijn1

Er zijn voldoede aanmeldigen om van start te gaan1

Het koor zal voorlopig op projectmatige wijze fuctioneren.

te beginnen op 24 december, de kerstviering in De Oever om 15.00uur.

Margreth Koning zal met de kinderen de liederen instuderen.

Daarbij begeleid ze zelf het koor met haar gitaar.

Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen bij.

Iedereen is van harte welkom.

 

Voedselbank West-Friesland

De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede.

Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen (tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien in een dagelijkse maaltijd.

Het weekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp.

Als parochie ondersteunen we dit werk.

Bij elke weekendviering heeft u de gelegenheid om hierin bij te dragen d.m.v. houdbare levensmiddelen.

elke maand zal de voedselbank u vragen om een speciale artikelen.

 

kerkwerksters

dat zijn de dames die met elkaar zorgen dat de kerk er weer elke keer netjes en verzorgd uit ziet.

de verbouwing van de kerk nadert zijn einde, bijna alles staat waar het mag staan.

De nieuwe vloerbedekking is een mooie afwerking van het geheel.

Graag willen we het zo lang mogelijk mooi houden.

De verschillende groepen van kerkwerksters kunnen versterking gebruiken.

Vijf of zes keer in het jaar gezellig met elkaar de kerkruimte aan kant werken.

Wie zich wil aansluiten kan zich melden bij het secretariaat.

 

 

Schipper Oosterkerkprijs

Zaterdagmiddag 16 februari werd in de Oosterkerk aan het Groote Oost in Hoorn de Schipper Oosterkerkprijs uitgereikt.

De prijs ingesteld voor personen of instanties die zich inzetten voor het religieus erfgoed.

De lef en doorzettingsvermogen waarmee wij in Spierdijk het gezondheidscentrum hebben gerealiseerd is opgevallen in de regio en daarbuiten.

We hebben ons ingezet om de kerk als beeldbepalend pand te behouden voor onze gemeenschap.

Een krimpend kerkbezoek vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

Het multifuctioneel gebruik geeft de kosten van onderhoud een veel groter draagvlak.

Een waardig gebruik van de kerkruimte is voor de toekomst gewaarborgd.

Deze keer mochten wij als Spierdijker gemeenschap de prijs ontvangen.

Een wisseltrofee met de heel toepasselijke oorspronkelijke naam "recht door zee"

Met daarbij een oorkonde om een mooie plek te geven.

Een grote waardering voor de tomeloze inzet van zoveel vrijwilligers.

Mede door deze vrijwilligers is er een prachtig gezondheidscentrum gerealiseerd.

Heel veel dank aan hen allen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top