Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de acht parochies.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

 

 

inrichting kerkruimte

Vrijdagmorgen 15 februari hebben we bezoek gehad van de secretaris-generaal drs. E. Fennis.

Naar zijn oordeel heeft onze kerkruimte nog steeds de juiste sfeer waardoor er geen belemmering is deze ook in de toekomst op een waardige manier te blijven gebruiken.

Om als geloofsgemeenschap samen te vieren en gedenken.

de indeling zal samen met vicaris Jan Vriend worden bekeken.

Hij is binnen het bisdom verantwoordelijk voor de inrichting van kerken en kerkelijke kunst.

ongetwijfeld zal er het een en ander weer veranderen en aangepast worden.

 

Schipper Oosterkerkprijs

Zaterdagmiddag 16 februari werd in de Oosterkerk aan het Groote Oost in Hoorn de Schipper Oosterkerkprijs uitgereikt.

De prijs ingesteld voor personen of instanties die zich inzetten voor het religieus erfgoed.

De lef en doorzettingsvermogen waarmee wij in Spierdijk het gezondheidscentrum hebben gerealiseerd in opgevallen in de regio en daarbuiten.

We hebben ons ingezet om de kerk als beeldbepalend pand te behouden voor onze gemeenschap.

Een krimpend kerkbezoek vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

Het multifuctioneel gebruik geeft de kosten van onderhoud een veel groter draagvlak.

Een waardig gebruik vasn de kerkruimte is voor de toekomst gewaarborgd.

Deze keer mochten wij als Spierdijker gemeenschap de prijs ontvangen.

Een wisseltrofee met de heel toepasselijke oorspronkelijke naam "recht door zee"

Met daarbij een oorkonde om een mooie plek te geven.

Een grote waardering voor de tomeloze inzet van zoveel vrijwilligers.

Mede door deze vrijwilligers is er een prachtig gezondheidscentrum gerealiseerd.

Heel veel dank aan hen allen!

 

 Sobere maaltijden in oecumenisch verband

Jaarlijks worden deze maaltijden gehouden tijdens de vastenperiode. Er is een stukje spiritualiteit aan de hand van een hongerdoek. Dit jaar gebruiken we de hongerdoek ‘Het nieuwe verbond’.  Een doek wat boordevol symboliek staat: oosterse en westerse, joods-christelijke en hindoeïstische-boeddhistische. De doek is opgebouwd in spiraalvorm. Aan de buitenkant heersen chaos en geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegenkracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen op voor hun rechten, gaan samen aan tafel.

 

 

Ook wij gaan samen aan tafel en eten sobere soep en brood. Soep en brood worden door MOV-werkgroepen of door vrijwilligers verzorgd. Op deze manier is er solidariteit met elkaar, maar meer nog: er is solidariteit met medemensen die het minder hebben dan wij. De uitgespaarde kosten van de maaltijd thuis, worden verzameld na de sobere maaltijd en dit jaar geschonken aan de voedselbank. 

Maar er is meer: Tijdens de sobere maaltijden zijn gastsprekers uitgenodigd die vertellen over wat de rol van de maaltijd is in hun religie.

Wilt u deelnemen aan sobere maaltijden, dan kunt u zich opgeven via de mail:

anne-marievanstraaten@ziggo.nl

 

 

 

 

of telefonisch: 06 227 59 461. Onder vermelding van naam en datum(s) dat u aanwezig wilt zijn. U dient zelf een soepkom en lepel mee te nemen. 


De maaltijden zijn op donderdagavonden van 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur:

14 maart st. Victorkerk te Obdam

21 maart st. Bonifatiuskerk te Spanbroek

28 maart Abbehuisje te Abbekerk

4 april st. Georgiuskerk te Spierdijk

11 april             st. Lambertuskerk te De Weere


Namens dominee Désirée en pastor Anne-Marie.

   

 

 Voor iedereen heeft onze kerk op zijn eigen manier z’n  waarde. 

Parochies krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. 

Zo kan de kerk van waarde blijven voor de parochie en de hele Spierdijker gemeenschap.

 

De laatste jaren is er veel gebeurt met de gebouwen van onze parochie.

De pastorie is verbouwd tot huisartsenpost.

Het kerkgebouw is opgedeeld en er is een prachtig functioneel gezondheids-centrum ingericht.

Samen zorgt dit voor een betere financiële toekomst .

De verkleinde kerkruimte is veel intiemer geworden en is groot genoeg voor grotere samenkomsten.

Er is zo een stevige basis voor het voortbestaan van de voorzieningen en de geloofsgemeenschap.

Dit komt ten goede aan de hele Spierdijker gemeenschap.

 

Om dit alles in stand te houden blijft groot onderhoud nodig.

Ook de verdere inrichting van de kerkruimte en de tuin willen we aanpakken.

 

We zijn dankbaar voor de grote groep vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Met uw steun kunnen we ons gebouw in stand houden 

en de pastorale voorzieningen op peil houden. 

 

Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. 

Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Informatie bij uw boekhouder of onze penningmeester Arie Vriend.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de parochieraad; Jos van Straalen

 

r.k. Parochie Sint Georgius  Rabobank NL61 Rabo 0148500331

 

Herinrichting kerkruimte

Dinsdagavond 20 november heeft pastor Nico Knol aan de hand van een powerpointpresentatie toelichting gegeven bij de herinrichting in onze kerkruimte. 

Diverse inrichtingen passeerden de revu.

Vanaf de inrichting van synagoge en de catacomben tot het ontstaan van de grote basilieken waarin vele mensen een plaats konden vinden.

In de loop der jaren werden kerkbezoekers meer en meer toeschouwers dan deelnemers aan de viering.

De priester vierde namens de hele gemeenschap de eucharistie.

Sinds het tweede Vaticaans concilie is het de bedoeling dat de gelovigen meer worden betrokken bij de viering.

Het Latijns werd zo goed als afgeschaft en de priester vierde de eucharistie met zijn gezicht naar de kerkbezoekers.

Met de herinrichting van onze kerkruimte plaatsen we de aanwezigheid van God onder de mensen centraal.

Vanuit het allerheiligste in het tabernakel komt het Woord Gods in ons midden.

Op de altaartafel mogen we de nagedachtenis aan Jezus in ons midden plaatsen.

 

In een week tijd is een aantal avonden hard gewerkt aan de aanpassingen voor de herinrichting.

De bestaande banken werden aangepast waardoor er nu twee bankenblokken zijn ontstaan die gericht zijn op de open ruimte met aan de ene kant de lessenaar voor de dienst van het woord, en andere kant de altaartafel voor de dienst van de tafel.

Op deze manier kan een ieder zich betrokken voelen bij de viering.

Ook omdat de zichtlijnen kort zijn geworden.

Zowel in een kleinere bezetting met een gewone weekendviering, als bij een avondwake of uitvaart.

Bijkomend voordeel is dat het ook de verstaanbaarheid ten goede komt.

We zijn er nog niet, een grote stap is gezet, kleinere stappen zullen volgen.

Afgelopen weekend met het bezoek van het Sylvidakoor uit Wognum hebben we mogen ervaren hoe de nieuwe opstelling werkt.

 

Stille aanbidding

In de Goorn wordt het al een aantal jaren gedaan.

Ook in verschillende andere parochies in de regio is er weer Stille Aanbidding.

Op donderdagmiddag even een uurtje niets.

Een moment voor rust, stilte en gebed.

Het allerheiligste wordt uitgestald midden tussen de aanwezigen.

Donderdag 20 december bent u nog in de gelegenheid tussen 15.00 u en 16.00 uur.

 

Eerste Communie en Vormen

Met ingang van het komende jaar zal er elk jaar weer eerste Communie en Vormen zijn.

Door verdere samenwerking binnen het verband van de regioparochie De Waterkant,

zijn er weer meer mogelijkheden.

Kinderen van groep 4 mogen indien ze gedoopt zijn, 

meedoen met de voorbereidingen op de eerste Communie.

Informatie hierover krijgen ze van Carlo Laan.

Opgeven kan al via de mail bij pastor Anne-Marie.

Kinderen van groep 8 hebben al bezoek gehad van pastor Nico Knol.

 


 

 

 

Top