Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links
Op de pedalen... (febr. 2017)
 
Een bijzondere tijd !!
welke ?..... de vastentijd, 40-dagentijd, zeg maar de Christelijke ramadan.  Een voorbereidingstijd op Pasen, hét grote levensfeest !  40 dagen om je te bezinnen, jezelf ‘n tijd van bezinning gunnen.
We vliegen maar door en nu mogen we daar eens mee breken. 1x per dag stil staan, stil zijn, alleen of samen, je bewust zijn wat je aan het doen bent, voor wie en waarom. Tijd ook om meer te
doen aan het bidden, samen bidden in de kerkdiensten en tijdens de vastenvespers op de woensdagavond 19:00 uur in een van de kerken in onze omgeving.
Waarom zou je dit doen ?.... Wordt je er beter van, heb je d’r wat an ?....
Ja, je wordt er beter van, rustiger van en wanneer je dan ook nog eens wekelijks de vieringen meeviert en de teksten op je laat inwerken dan kom je tot een nieuw inzicht, je komt tot een
ontdekking, een stukje groei in je eigen leven, geloofsleven. Zo beleef ik die tijd.
Ook een periode om bewust om te gaan met je voedsel, tijd nemen voor je eten. Sober zijn in je voedsel, in je snoep en/of snaaipatroon....het gebruik van drank of rokerswaren, en het
geld dat je uitspaart inzetten voor de vastenactie, de bouw en ontwikkeling van basisscholen op Sri Lanka.
Wellicht ook een tijd om minder met je mobiel bezig te zijn en meer met medemensen, meer met je omgeving, echt eens kijken naar wat je ziet en je dat bewust zijn.
Proberen los te komen van wat ons ‘vast zet’..(kor-set)..  dat lukt alleen als je elkaar daarbij steunt, er samen over praat, vorm aan geeft.  In de kerk zijn we daar goed in
maak daar eens gebruik van ..... !! Ik geef u alvast de datums en tijden van de Vespers in deze vastentijd.
Een Vesperdienst bestaat uit het samen zingen van liederen, bidden, luisteren naar Bijbelverhalen en tot slot elkaar de zegen toebidden. Dit jaar staat het ‘Onze Vader’ centraal en
mediteren we elke week aan de hand van één van de 7 beden van dat gebed. 8 maart Protestantse Kerk Ursem, 18:00 uur sobere maaltijd, 19:00 uur Vesperdienst.
15 maart Kerk de Goorn, 19:00 uur / 22 maart Protestantse Kerk Berkhout, 19:00 uur / 29 maart R.K.Kerk Zuidermeer 19:00 uur / 5 april R.K.Kerk Spierdijk, 18:00 sobere maaltijd, 19:00 uur Vesperdienst
Vorig jaar mochten we al een mooie groep mensen verwelkomen we hopen dat dit aantal dit jaar verdubbeld. Dat geldt ook voor de vieringen in de parochiekerken. Nodig eens iemand uit,
laat je kinderen dit stuk lezen, maak werk van je inspiratie, maak werk van dat je gedoopt bent.... ruim 5 weken de kans, GRIJP ‘M....
groeten van pastor Nico.

 

Top