Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links


Bezoekers aantal

overleden mw. Wit-Limmen

 

 

 

laatste update;  30 september 2017

o.a. adressen regiobestuur

 nieuws van provider jongerenwerk

 

 

 

 

 Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.


 


collecte voor de Miva op zaterdag 26 augustus opbrengst  €82,-

hartelijk dank voor uw gift

 

  

Welkom op de website van de Parochie Sint Georgius te Spierdijk.

onze parochie maakt deel uit van de personele unie Regio De Waterkant

 

Gelieve uw steentje bij te dragen via het gastenboek, of e-mail naar webmaster@kerkspierdijk.nl

 

Kerk Spierdijk 

St Georgius Parochie

Dr. Bloemstraat 1

1641 LK  Spierdijk 

tel: 0229-561230 

spoed:06-57165628 

mail: kantoor@kerkspierdijk.nl 

 

secretariaat open op  dinsdag  van 9.00u tot 12.00 uur vrijdag van 9.30u tot 11.30 uur,

of na afspraak.  (in de maanden juni-juli en aug, is ivm vakantie het secretariaat alleen op dinsdag open!)

 

Bankrekening  nr:   NL 61 RABO 01485 00  331

 

 

 


 

 

De ringleiding in de kerk  heeft het goedkeuringsmerk van de N.V.V.S.

 

Top